Hembygdsområdet Suupalo


Suupalo med huvudbyggnaderna: Bagarstugan, Wikmansgården och till höger Länsmansgården.
Foto: Martin Uvén 2001
Vårt hembygdsområde ligger vackert beläget vid Torneälv, där Puolisjoki bäcken mynnar ut i älven. Området heter Suupalo.
Namnet Suupalo är en sammansättning av orden "suu" (mynning, utlopp) och "palo" (bränna, avbränt skogsparti) och kan därför tolkas på svenska som "Mynningsbrännan".Utsikt mot älven. Puolisjoki mynnar ut i Torneälv.
Foto: Alf Josefsson 2002