Hjortronbladet

Hjortronbladet Ãr hembygdsföreningens medlemstidning som kommer ut 2-3 gånger per år. Tidningen delas ut i samtliga brevlådor i Vittangi, samt skickas per post till medlemmar boende på annan ort. Önskar ni bli medlem för att få Hjortronbladet, kontakta oss.

Vi kommer även att publicera artiklar här på hemsidan. Det kan vara artiklar med olika innehåll, inte alltid samma som i den tryckta upplagan. Detta för att det bara ryms en begränsad mängd i det tryckta bladet.


Här nedanför kan ni hämta hem den tryckta versionen av hjortronbladet som pdf fil.
Vill ni spara dem i datorn så högerklickar ni på filnamnet och väljer "spara mål som".

 
Här kan du hämta hem tidigare nummer av hjortronbladet.

2016
Hjortronbladet nr 1: 2016

2015
Hjortronbladet nr 1: 2015 (200 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2015 (642 kb)
Hjortronbladet nr 3 2015 (301 kb)

2014

Hjortronbladet nr 3: 2014 (870 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2014 (560 kb)

 2013
Hjortronbladet nr 3: 2013 (6,29 MB)
Hjortronbladet nr 2: 2013 (6,29 MB)
Hjortronbladet nr 1: 2013 (560 kb)

2012
Hjortronbladet nr 3: 2012 (1149 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2012 (498 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2012 (674 kb)

2011
Hjortronbladet nr 4: 2011 (1781 kb)
Hjortronbladet nr 3: 2011 (781 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2011 (781 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2011 (781 kb)

2010
Hjortronbladet nr 3: 2010 (795 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2010 (795 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2010 (781 kb)

2009
Hjortronbladet nr 3: 2009 (782 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2009 (758 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2009 (287 kb)

2008
Hjortronbladet nr 3: 2008 (781 kb)
Hjortronbladet nr 2: 2008 (360 kb)
Hjortronbladet nr 1: 2008 (287 kb)

Filerna är i PDF format som du behöver Adobe Reader för att läsa.
Har du inte Adobe Reader installerad i datorn så går den att hämta hem gratis.